Кафедра ГМ Стисла історія
[укр]  [рус]  [eng] Кафедра "Гірничі машини" створена в 1935 році. Першим її завідувачем до 1941р. був проф., д.т.н. П.С. Кучеров, обраний у наступні роки членом-кореспондентом АН УРСР. Потім кафедрою завідували: доц., к.т.н. Резенберг Б.Л. (1941-1954р.), проф., д.т.н., лауреат Державної премії СРСР Альшиц Я.І. (1954-1974гг.), проф., лауреат Державної премії України Малеєв Г.В. (1974-1984гг.). З 1984р. по 2004р. кафедрою завідував проф., д.т.н., лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки й техніки України Гуляєв В.Г. З грудня 2004р. по 2013р. кафедрою завідував проф. Семенченко А.К. З січня 2013р. кафедрою завідує проф. Шабаєв О.Є.

Перший випуск інженерів (41 чіл.) відбувся у 1937р. за фахом "Гірниче машинобудування". По цій спеціальності кафедра випускала інженерів до 1969р.

З 1970р. ведеться підготовка гірничих інженерів-механіків і гірничих інженерів-електромеханіків. За фахом "Гірниче обладнання" з 1997р. почата підготовка магістрів по напрямку "Інженерна механіка".

На кафедрі в різний час працювали її випускники: доц., к.т.н. Костюкевич Ф.В. і доц., к.т.н. Коновалів В.І. - учасники ВВВ; доц. Осокін П.А.; доц., к.т.н. Межаков В.А.; доц., к.т.н. Тарасевич В.І.; доц., к.т.н. Ігнатов В.Г.; доц., к.т.н. Марченко І.М.; доц., к.т.н. Плюнгін А.В.; ст. викладач Оглоблін В.Д. та ін.

Важливим етапом у житті кафедри був період, коли нею завідував Альшиц Я.І. Він заснував наукову школу в області експериментально-статистичних методів дослідження робочих процесів виймальних машин для розробки теорії їх роботи й розрахунку. У наступні роки його учні: Малеєв Г.В., Гуляєв В.Г., Бойко Н. Г., Горбатов П.А., Семенченко А.К., Кондрахін В.П., Лисенко М.М., Потапов В.Г., Петрушкін Г.В., Мотін М.М. та ін., внесли свій внесок у розвиток наукової школи в області теорії робочих процесів і методів оптимального проектування гірничих машин як складних динаміко-енергетичних систем з метою підвищення їх технічного рівня.

У 1943р. випускниками кафедри Альшицем Я.І., Костюкевичем Ф.В. та іншими конструкторами була створена на Копейському машзаводі перша потужна врубова машина КМП-43. Ця робота була визнана гідною Державної премії.

У 50-і роки під керівництвом Я.І. Альшица на кафедрі почала формуватися наукова школа в області експериментальних методів дослідження вуглевидобувних машин безпосередньо в експлуатаційних умовах. Вперше в СРСР у шахтних умовах співробітники кафедри разом з конструкторами провели тензометричні дослідження робочих процесів врубових машин і ряду комбайнів з ланцюговим виконавчим органом. Результати цих досліджень з'явилися основою докторської дисертації Я.І. Альшица (1961г.).

У 60-і роки тривали роботи з розвитку й удосконалювання апаратури й методів експериментально-статистичних досліджень нових вузькозахватних комбайнів. Значний внесок у ці розробки внесли Я.І. Альшиц, лауреат Державної премії України Г.В. Малеєв, Б.А. Кузнєцов, Ф.В. Костюкевич, В.Г. Гуляєв, В.І. Лебеденко та ін.

У 70-80-ті роки учні проф. Альшица Я.І. розвивали дослідження з урахуванням нових і більш складних проблем гірничого машинобудування. Цей період для кафедри був особливо плідним. Н.Г. Бойко захистив в 1985р. докторську дисертацію, а вже в наступному році (1986р.) В.Г. Гуляєв захистив свою докторську дисертацію.

У 90-і роки, використовуючи наукові заділи та інститут докторантури, підготували й захистили докторські дисертації П.А. Горбатов (1992), А.К. Семенченко (1997) і В.П. Кондрахін (1999).

У 2002р. успішно захистили докторські дисертації Кравченко В.М. і Нечепаєв В.Г.

В 2003 році вперше в Україні почата підготовка випускників з спеціалізації «Комп'ютерне проектування гірничого обладнання».

В 2004 році на кафедрі була створена учбово-дослідницька лабораторія «Автоматизоване проектування гірничого обладнання» для підготовки фахівців в області САПР гірничих машин.

За станом на 2005 рік провідними вченими кафедри сформоване й успішно розвивається сучасний науковий напрямок «Розробка теорії роботи й оптимального проектування мехатронного гірничого обладнання з комп'ютерними інтелектуальними системами керування» (професори кафедри А.К. Семенченко, В.Г. Гуляєв, М.І. Стаднік, В.П. Кондрахін, П.А. Горбатов та ін.). Почато підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації з мехатроніки. Впроваджено комп'ютерні технології проведення експериментальних і теоретичних досліджень, математичного імітаційного моделювання на стадії проектування.

Результати НДР кафедри використовуються при розвитку досліджень у напрямку мехатроніки, розробці нормативних документів ДП «Донгіпровуглемаш» як науково-методична база, підготовці дисертацій, у навчальному процесі й для написання монографій і навчальних посібників.

У цей час зусилля кафедри спрямовані на підвищення якості навчально-виховного процесу й учбово-методичної документації, розвиток НДР, оснащення навчального процесу й науково-дослідних робіт сучасним і новітнім обладнанням, вимірювальною технікою й комп'ютерними засобами для експериментальних досліджень й автоматизованої обробки й аналізу отриманих результатів.


©2005-2016 ДонНТУ, Гірничі машини