Кафедра ГМ Кондрахін
Віталій Петрович
[укр]  [рус]  [eng] 
Кондрахін В.П.

Гірничий інженер-механік, науково-педагогічний працівник. Закінчив Донецький політехнічний інститут (зараз Донецький національний технічний університет, м. Донецьк) у 1973 році. Доктор технічних наук (1999 рік), професор (2001 рік). З 1973 року працює в Донецькому національному технічному університеті (1987-1996 р.р. – доцент кафедри "Гірничі машини", з 1999р. – професор кафедри "Гірничі машини"). В 2011 р., згідно наказу ректора ДонНТУ, призначений завідувачем кафедри гірничозаводського транспорту і логістики.

Основні дисципліни, що читає:

  • «Спеціальні методи забезпечення якості гірничого встаткування»
  • «Мехатроніка»
  • «Комп'ютерна графіка»

Автор 173 наукових публікацій. Підготував 2 кандидатів технічних наук.

Наукові праці присвячені імітаційному математичному моделюванню робочих процесів, оптимізації та методам розрахунку на міцність гірничих комбайнів, забійних скребкових конвеєрів і дробарок.

Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій.

Основні публікації:

  1. Кондрахин В.П. Стадник Н.И Прогнозирование индивидуального остаточного ресурса горных машин / Вібрації в техніці та технологіях, №1(46), 2007.- С. 80-84
  2. Стадник Н.И., Сергеев А.В., Мезников А.В., Кондрахин В.П. Принципы мехатроники при проектировании горных машин / Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників-2007" 11-13 жовтня 2007 р., НГУ, Дніпропетровськ, 2007.-С.7-16
  3. Стадник Н.И., Сергеев А.В., Кондрахин В.П. Особенности и функциональная модель мехатронного очистного комплекса // Горное оборудование и электромеханика.- №5.- 2008.- С. 32-40
  4. Гуляев В.Г. Кондрахин В.П. Концепция вероятностного метода расчета усталостной прочности трансмиссий выемочных комбайнов // Наукові праці Донецького національного технічного університету, вип. 14 (127) , Серія: гірничо-електромеханічна, Донецьк, 2007.-С.101-111

Контактний телефон: (062) 301-07-87, 301-08-28


©2005-2015 ДонНТУ, Гірничі машини