Кафедра ГМ Лисенко
Микола Михайлович
[укр]  [рус]  [eng] 
Лисенко М.М.

Заступник декана заочного факультету, кандидат технічних наук, доцент кафедри "Гірничі машини".

У 1972 році закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом "Проектування та конструювання гірничих машин та комплексів".

З 1972 року співробітник НДЧ ДПІ (інженер, старший інженер, з 1977р. – старший науковий співробітник).

У 1986р. захистив дисертацію на одержання вченого ступеня "кандидат технічних наук" за фахом "Гірничі машини та устаткування".

З 1987р. - асистент кафедри "Гірничі машини".

З 1988р. - доцент кафедри "Гірничі машини".

З 10.12.2001р. - заступник декана заочного факультету.

Наукові і професійні досягнення

З 1980р. був відповідальним виконавцем ряду найважливіших НДР, спрямованих на розробку та створення засобів зниження динамічної навантаженості силових систем очисних комбайнів. У рамках зазначених НДР брав безпосередню участь у проведенні цілого ряду повномасштабних експериментальних тензометричних досліджень (як на повнорозмірних стендах з вуглецементним блоком, так і безпосередньо в шахтних умовах) цілого ряду очисних комбайнів, оснащених експериментальними зразками різноманітних виброзахисних пристроїв.

Успішно керує науково-дослідницькою роботою студентів з реальним виходом у виді авторських посвідчень, наукових публікацій і заохочувальних дипломів різних конкурсів.

Автор більш ніж 70 публікацій, у тому числі 3-х навчальних посібників із грифом Мінвузу України і 9 авторських посвідчень:

  • Горбатов П.А., Гуляев В.Г., Лысенко Н.М., Косарев В. В., Архипчик А. И. Механизированные крепи очистных комплексов и агрегатов. - Донецк, -1997. - 275 с.
  • Горбатов П.А., Петрушкин Г.В., Лысенко Н.М. Горные машины и оборудование - Донецк: РИА ДонНТУ, - 2003. - 37.3 п. л.
  • Горбатов П.А., Петрушкин Г.В., Лысенко Н.М., Павленко С.В., Косарев В.В. Горные машины для подземной добычи угля - Донецк: ДонНТУ, - 2006. - 669 с.

Коло професійних інтересів: теорія роботи і сучасні технології проектування очисних комбайнів, психологія.

Захоплення, дозвілля: риболовля, активний відпочинок на природі та дачі.

Контактний телефон: (062) 300-24-04

e-mail: lnm@zvt.dgtu.donetsk.ua


©2005-2015 ДонНТУ, Гірничі машини