Кафедра ГМ Семенченко
Анатолій Кирилович
[укр]  [рус]  [eng] 
Семенченко А.К

Професор кафедри "Гірничі машини", відомий фахівець в області теорії роботи, експериментальних досліджень й оптимізації гірничих машин. Доктор технічних наук (1997), академік Української технологічної академії (2001). Завідував кафедрою "Гірничі машини" з 2004р. по 2013р. Має багаторічний досвід викладання дисциплін "Гірничі машини й комплекси", "Проектування й конструювання гірничих машин і комплексів", "Автоматизація проектування", володіє французькою мовою, протягом 4-х років вів викладання за рубежем в Алжирі.

Автор 150 наукових праць, у тому числі 1 монографії й 20 винаходів. Підготував 2 доктора технічних наук й 4 кандидата технічних наук. Веде активну наукову працю, результати якої широко використовуються в навчальному процесі й промисловості.

Основні наукові інтереси:

  • підвищення технічного рівня й конкурентноздатності високоенергоозброєнного обладнання як механічних систем, і в першу чергу на основі підвищення продуктивності й надійності, а також зниження питомого енергоспоживання;
  • створення комп'ютерних технологій аналізу й синтезу мехатронного обладнання;
  • оцінка технічного рівня гірничого обладнання, встановлення закономірностей його навантажування й обґрунтування вихідних даних для розрахунків на міцність і довговічність на основі експериментальних досліджень.

Кращі наукові досягнення:

  • обґрунтування необхідності обліку як стаціонарних, так і перехідних процесів при оптимізації структури й параметрів машини і її розрахунків на витривалість;
  • розробка основ теорії гірничих машин як просторових багатомасових динамічних систем змінної структури;
  • розробка методу формалізації робочого процесу гірничих машин на основі класифікації елементів конструкції машини і її приводу як функціонально завершених елементів;
  • розробка методу багатокритерійної структурно-параметричної оптимізації гірничих машин за критеріями продуктивності, енергоспоживання, ресурсу роботи й металоємності.

Контактні телефони: (062) 301-08-93

e-mail: aksemen@inbox.ru


©2005-2015 ДонНТУ, Гірничі машини