Кафедра ГМ Шабаєв
Олег Євгенович
[укр]  [рус]  [eng] 
Шабаєв О.Є.

Завідувач кафедрою "Гірничі машини" (з 2013р.), доктор технічних наук, професор.

Закінчив Донецький політехнічний інститут (ДПІ), гірничо-електромеханічний факультет й отримав диплом інженера механіка за фахом «Гірничі машини й комплекси» в 1986р.

В 1993 році - захистив кандидатську дисертацію по темі: «Встановлення й зниження динамічної навантаженості робочого органу великовантажних вантажно-транспортних машин (на базі ПД-8)».

В 2011 році - захистив докторську дисертацію по темі: «Наукові основи аналізу й синтезу гірничих машин як мехатроних систем».

Має вчене звання професора.

Курси, що читає:

    - «Гірничі машини й комплекси»;
    - «Механічне обладнання гірничих робіт»;
    - «Надійність гірничих, транспортних і збагачувальних машин»;
    - «Експлуатація й обслуговування машин»;
    - «Експлуатація й ремонт гірничих машин»;
    - «Математична статистика»;
    - «Комп'ютерний практикум».

Керує аспірантами й магістерськими роботами на кафедрі.

Наукова діяльність присвячена новому напрямку в області синтезу гірничих машин на основі представлення їх як мехатроних об'єктів і функціональних структур систем керування.

Проблематика досліджень:

  • інтелектуалізація систем керування гірничих машин на основі адаптивної оптимізації їхніх робочих процесів за критеріями продуктивності й ресурсу;
  • імітаційне моделювання й експериментальні дослідження робочих процесів гірничих машин як просторових багатомасовых динамічних систем змінної структури;
  • експериментальні дослідження процесу руйнування вугілля й гірничих порід методом різання різцевим інструментом;
  • підвищення технічного рівня й конкурентоздатності високоенерго озброєного гірничого обладнання як мехатроних систем на основі його структуро-параметричної оптимізації.

Всі роки роботи в університеті постійно займається науково-дослідною роботою. Як відповідальний виконавець, брав участь у виконанні 8 господарських й 8 держбюджетних тем, спрямованих на вдосконалювання гірничого обладнання. Результати наукової праці впроваджені у вугільній промисловості при розробці й модернізації прохідницьких комбайнів і вантажно-транспортних машин і забезпечили підвищення їхнього технічного рівня.

Опублікував близько 100 наукових статей і винаходів, співавтор 2-х монографій і навчального посібника.

Нагороджений знаком «Шахтарська слава» II-й й III-й ступенів, Почесною грамотою Міністерства освіти й науки України.

Профспілкова діяльність:

  • заступник голови профспілкового комітету працівників університету;
  • член президії Донецького обласного комітету профспілки працівників освіти й науки України;
  • керівник секції по інформаційній роботі профспілкового комітету працівників університету;
  • редактор газети «Профспілкове життя».

Нагороджений Почесним знаком Донецької обласної ради профспілок.

Контактний телефон: (062) 301-08-93

e-mail: oeshabaev@yandex.ru


©2005-2015 ДонНТУ, Гірничі машини