Кафедра ГМ Навчальний процес
Підготовка спеціалістів
[укр]  [рус]  [eng] 

Кафедра веде навчальний процес і здійснює методичне керівництво підготовкою бакалаврів, фахівців і магістрів відповідно до нормативних документів: професійно-освітньої програми підготовки фахівців з напрямку "Машинобудування", кваліфікаційної характеристики підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів за фахом "Гірничі машини і комплекси", навчальним планам і програмам.

Кафедра веде підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів по напрямку "Машинобудування" за фахом "Гірничі машини і комплекси" з спеціалізації "Комп'ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання" (КПМО).

Відповідно до навчальних планів здійснюється теоретична підготовка фахівців шляхом вивчення блоків гуманітарних, фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, а також практична підготовка - шляхом проведення на кожному курсі практик на передових виробництвах. Після четвертого курсу студенти проходять конструкторську практику в передових проектно-конструкторських організаціях гірничого машинобудування.

Навчальний процес ведеться висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом із застосуванням комп'ютерної техніки й широким використанням результатів науково-дослідних робіт. Студенти 3-5-го курсів беруть участь у наукових дослідженнях і вивчають дисципліну "Спеціальні методи забезпечення якості обладнання", що містить розділ "Основи наукових досліджень". Як правило, складовою частиною дипломних проектів (робіт) є результати досліджень студентів по темі дипломного проекту.

Всі випускники кафедри забезпечуються робочими місцями на підприємствах за фахом. Рекламацій по якості підготовки фахівців не було.

Кафедра має досвід підготовки фахівців для закордонних країн: Китай, В'єтнам, Польща, Чехія, Словакія, Німеччина, Угорщина, Афганістан, Йорданія й інші.

Навчання платне й безкоштовне.

Детальну інформацію про умови прийому і формах навчання можна отримати в приймальній комісії ДонНТУ.

Приймальнa комісія ДонНТУ


Адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, ДонНТУ, 1-й учбовий корпус, 2 поверх, к. 212
Телефони: (062) 301-08-89, 304-01-08
E-mail: pk@dgtu.donetsk.ua
Графік роботи: з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)
Вихідні дні: субота, неділя


©2005-2015 ДонНТУ, Гірничі машини